กฟผ.แม่เมาะ แสดงความขอบคุณ สพม.35

​นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้ากฟผ. และคณะแสดงความขอบคุณ สพม.35 ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการห้องเรียนสีเขียว และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการพัฒนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ในปี 2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ