กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านครูจีน ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง