การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน 38ค(2) (21)

        การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน 38ค(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 35 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3