กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35

ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรในสังกัด จำนวน กว่า 50 คน ทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง.ผอ.สพม.35 ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนดูแลตัวเอง และระมัดระวังการใช้ของร่วมกัน ควรใส่ผ้าปิดปาก ล้างมือทุกครั้งที่จับสิ่งของ ควรใช้ปากกาส่วนตัว และพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกลุ่มชน เพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิค 19

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชม ข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ