คำสั่ง ศธจ.ลำปาง ที่ 408/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ที่ 408/2562

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

news-person-151062

คำสั่ง ศธจ.ลำปาง ที่ 408/2562 ลว.9 ตุลาคม 2562