คุณสายชล ผลศิริ นักวิทยาศาสตร์ แผนกเภสัชกรรมกองการแพทย์และอนามัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน และนักเรียนเรียนดี โรงเรียนแม่เมาะวิทยา