งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.35 (จังหวัดลำปาง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำปาง จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท พิธีเปิดงานฯ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 2,000 พันคน
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ครั้งนี้ โดยมีนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวรายงาน นอกนี้ ประธานฯ ได้ชมนิทรรศการ และกิจกรรม ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ