งานเปิดบ้านวิชาการ “นวัตกรรมยกระดับคุณภาพนักเรียน” ทุ่งกว๋าววิทยาคม

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดบ้านวิชาการ “นวัตกรรมยกระดับคุณภาพนักเรียน” โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปี 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กล่าวรายงาน ภายในงาน จัดกิจกรรมวิชาการแสดงผลงานของคณะครู นักเรียน ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมยกระดับคุณภาพนักเรียน” และมอบเกียรติบัตร ให้คณะครูผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน อีกทั้ง มีพิธีมอบทุนการศึกษา “เพชรทองกวาว” โดยนายนวพล จะงาม ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเป็นผู้มอบทุนอีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน