จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ สพม.35

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง สร้างสัมพันธ์ด้านสังคม และการขัดเกลาทางด้านจิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ วัดม่อนจำศีล อ.เมือง จ.ลำปาง มีบุคลากร นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 900 คน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของเรื่อง

ชมภาพกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า