ชนะเลิศ OBEC AWARDS ระดับประเทศ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คว้า รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสำเร็จครั้งนี้ โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาจนประสบผลสำเร็จเป็นที่หนึ่งของประเทศ

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่่

ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน/ภาพ