ชมรมธนาคารภาคเหนือมอบทุนการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง สพม.35

มูลนิธิชมรุมธนาคารภาคเหนือ ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แก่นักเรียนที่ได้รับมอบทุนทั่วจังหวัดลำปางได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 25 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่
นางสาววศินี วนรัตน์ : ภาพ
นายลัญจกร ผลวัฒนะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ข่าว

=,