ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ งานห้องสมุดโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพ หัวข้อ “ห้องสมุดมุมโปรดของฉัน”