นวัตกรรมท้องถิ่น “เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 16”

โรงเรียนเวียงตาลวิทยาคม จัดแสดงผลงานและนวัตกรรมท้องถิ่น “เวียงตาลสารนิทัศน์ ครั้งที่ 16” ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ในวันที่ 29 กันยายน 2563
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กล่าวรายงาน กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ แสดงผลงานโรงเรียน คณะครู นักเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชนในตำบลเวียงตาลอีกด้วย
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน