นักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ณ สำนักงานสวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง