นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงทุนการศึกษา ณ เวทีกลาง งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563