นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการเยี่ยมเยือน สพม.35

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คนใหม่ เดินทางมาเยี่ยมเยือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะให้การต้อนรับ

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ