นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 เป็นวิทยากรโครงการศึกษาดูงานสู่มาตรฐานสากล

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการศึกษาดูงานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลและศิลปวัฒนธรรม จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน