นายไพชยา พิมพ์สารี รอง.ผอ.สพม.35 เป็นวิทยากร “ทักษะและวิธีการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม”

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ นครลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปี 2564 เพื่อชี้แจงบทบาทพระสอนศีลธรรมและทบทวนการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น โดยมี เสวนาในหัวข้อ “ทักษะและวิธีการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ร่วมเสวนาฯ ในครั้งนี้
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นรินทร์ เขียวอินต๊ะ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน