นายไพชยา พิมพ์สารี รอง.ผอ.สพม.35 ร่วมประชุมพัฒนาการศึกษา

นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สุวลี สาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ภาพ-รายงาน