นิทรรศการ “พลวัตทางการศึกษา สพม.35 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ “พลวัตทางการศึกษา สพม.35 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” เพื่อแสดงนิทรรศการ ศักยภาพสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เชิงประจักษ์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมตลอดปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สพม.35
โดยมี ดร.รัตนา ศรีเหรัญ อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และนายทองปอนด์ สาดอ่อน อดีต ผอ.สพม.35 เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ ตลอดรวมถึงประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อยกระดับเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กิจกรรมฯ ดังกล่าว โรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน 7 สหวิทยาเขต ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน ไว้ ณ โอกาสนี้
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน