บรรยากาศ การรับสมัครพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาา เขต 35 ได้ดำเนินการรับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ในสังกัด โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนาายน 2563 ณ สพม.35

การสรรหาครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการวางแผนการรับสมัคร ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และลงสื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบ โดยจัดสถานที่รับสมัครที่มีความรัดกุม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 โดยมีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่างทางสังคม จัดลำดับผู้เข้าสมัครและเรียกผู้สมัครเป็นรายบุคคล สร้างความมั่นใจ ให้ผู้สมัครอย่างครอบคลุมทุกด้าน
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

กลุ่มอำนวยการ/ดำเนินการด้านสถานที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของโครงการ
สุทัศชัย จันโท พนักงาานราชการ/ภาพ