บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.รสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

VTR กิจกรรมกลุ่ม

การยื่นขอรับบำเหน็จตบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงที่ 1

ถ่ายทอดสด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จตบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรสังกัด สพม.เขต 35 ณ ห้องคอพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

โพสต์โดย สพม.เขต 35 เมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019

การยื่นขอรับบำเหน็จตบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงที่ 2

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านรับชมถ่ายทอดสด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จตบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรสังกัด สพม.เขต 35 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ช่วงที่ 2

โพสต์โดย สพม.เขต 35 เมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019