บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : ฟิสิกส์

news-person-260663-physics

 

ประกาศ สพม.35 และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : ฟิสิกส์