บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : คณิตศาสตร์

news-person-260663-math

 

ประกาศ สพม.35 และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : คณิตศาสตร์