บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)

news-person-260663-science

 

ประกาศ สพม.35 และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)