บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : เกษตรกรรม(พืชสวน)

news-person-260663-agriculture

 

ประกาศ สพม.35 และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานราชการ กลุ่มวิชา : เกษตรกรรม(พืชสวน)