ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

รายละเอียดประกาศ ดังนี้ >> ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ พขร.สพม.35

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35