ประกาศศธจ.ลำพูน เรื่อง รับสมัครนศ.ทุนฯสควค.ประเภทsuper premium รุ่นที่ 4

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนศ.ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค)

ระดับปริญญาโท ประเภทsuper premium รุ่นที่ 4 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลดที่นี้