ประกาศสพม.35 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน

โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัด สพม.35