ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนฯ

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35