ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับชำนาญงาน สังกัด สพม.35

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35