ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ ตำแหน่ง นวก.ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ