ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) สังกัด สพม.35

Click Here

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562