ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ มาบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง 38ค.(2) สังกัด สพม.35

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินฯ