ประกาศ สพม.35 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.บุญวาทย์วิทยาลัยและรร.เตรียมอุดมฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร