ประกาศ สพม.35 เรื่องการจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

news-promote-190663

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง การจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1