ประกาศ สพม.35 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding

news-finance-100763-2

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)