ประกาศ สพม.35 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธี e-bidding

news-finance-290663-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)