ประกาศ สพม.35 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้ายและบรรจุฯ สังกัด สพม.35

news-person-120363-2

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้ายและบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัด สพม.35

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศ ศธจ.ลำปาง เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มาตรา 38ข(1) และ (2) สังกัด ศธจ.ลำปาง (เพิ่มเติม)