ประกาศ สพม.35 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

news-finance-060863

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน จำนวน 33 License (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)