ประกาศ สพม.35 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

news-person-dev-060863

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ตำแหน่งศึกษานิเทศก์