ประกาศ สพม.35 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

news-person-210163-1

ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศ ศธจ.ลำปาง เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38ข(1) และ (2) สังกัด ศธจ.ลำปาง (เพิ่มเติม)

ประกาศ กศจ.ลำพูน เรื่องรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.