ประกาศ สพม.35 เรื่องมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯผ่านเว็บไซต์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เรื่องมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจ และโซเซียลเน็ตเวิร์ค ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35