ประกาศ สพม.35 เรื่องยกเลิกประการตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

news-person-120363-1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องยกเลิกประการตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)