ประกาศ สพม.35 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม.35 🚩

news-person-080963-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

หลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม.35 (แนบท้ายประกาศ สพม.35 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563)

รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม.35 (แนบท้ายประกาศ สพม.35 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563)

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพม.35