ประกาศ สพม.35 เรื่องแก้ไขประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.35

news-person-270463-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

news-person-240463

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง แก้ไขประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35