ประกาศ สพม.35 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอน สังกัด สพม.35

news-person-200663-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35