ประกาศ สพม.35 เรื่องแก้ไขตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.35

news-person-130763

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องแก้ไขตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35