ประกาศ สพม.35 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย และ รร.เตรียอุดมฯ

Click to Open

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และ
โรงเรียนเตรียอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร