ประกาศ สพม.35 เรื่อง รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลว.13 มี.ค. 2563

news-person-170363

ประกาศ สพม.35 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลว.13 มี.ค. 2563